Ajutor
Condiții de utilizare

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a cladirilor pentru persoane juridice

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

  • ONLINE - Depunere documente prin intermediul portalului de servicii electronice
  • DIRECT - Depunere documente direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Direcției Fiscale (ghişeul 20)


Taxe

În baza documentelor depuse, se va emite decizia de impunere care va conţine obligaţiile de plată care s-au dat la scădere, aferente clădirii radiate.

Decizia de impunere se va expedia prin poştă cu confirmare de primire.


Observații

Solicitant:

  • persoană juridică

Formulare completate de solicitant: ITL002

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.

  • Adresă de informare sau Declaratie fiscala pentru scoaterea din evidenţă a cladirilor la persoane juridice - formular tipizat- ITL 002. Documentul se descarcă, se completează şi se trimite împreună cu celelalte documente necesare, în secţiunea "Depunere documente online".
  • Actul de înstrăinare al clădirilor în copie
  • Balanţa de verificare la data înstrăinării
  • Împuternicire + copie CI împuternicit (după caz)

Formularul este disponibil doar după autentificarea pe bază de nume de utilizator (e-mail) și parolă. Contul trebuie să fie verificat.

Puteți solicita verificarea contului (în cazul în care nu dețineți deja un cont verificat) aici.

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a cladirilor pentru persoane juridice