Ajutor
Condiții de utilizare

Declarație pentru scoaterea din evidenţă a clădirilor pentru persoane fizice

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

  • ONLINE - Depunere documente prin intermediul portalului de servicii electronice
  • DIRECT - Depunere documente direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Direcţiei Fiscale (ghişeele 14 și 16)

Taxe

În baza declaraţiei depuse, se va emite decizia de impunere care va conţine obligaţiile de plată care s-au dat la scădere, aferente clădirii încetate.

Decizia de impunere se va expedia prin poştă cu confirmare de primire.

Observații

Solicitant:

  • persoană fizică

Formulare completate de solicitant: cerere de scoatere din evidenţă a unei clădiri

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.

  • Cerere de scoatere din evidență a unei clădiri. Documentul se descarcă, se completează şi se trimite împreună cu celelalte documente necesare, în secţiunea "Depunere documente online".
  • Copie, conformă cu originalul, după actul prin care se înstrăinează clădirea
  • Copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al celui/celor care au înstrăinat clădirea
  • Împuternicire, în original sau copie legalizată, dacă este cazul
  • Copie, conformă cu originalul, după actul de identitate al împuternicitului, dacă este cazul

Formularul este disponibil doar după autentificarea pe bază de nume de utilizator (e-mail) și parolă. Contul trebuie să fie verificat.

Pentru verificarea contului (în cazul în care nu dețineți deja un cont verificat) puteți să solicitați Identificarea vizuală aici.

Atenție! Solicitările se vor depune în nume propriu, NU în numele altor persoane!

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a cladirilor pentru persoane fizice