Ajutor
Condiții de utilizare

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

 • ONLINE - Depunere documente prin intermediul portalului de servicii electronice
 • DIRECT - Depunere documente direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Direcţiei Fiscale (ghişeele 14 și 16)

În baza documentelor depuse, se va emite decizia de impunere care va conţine obligaţiile de plată datorate.

Decizia de impunere se va expedia prin poştă cu confirmare de primire.

 • Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren la persoane fizice - formular tipizat- ITL 003.Documentul se descarcă, se completează şi se trimite împreună cu celelalte documente necesare, în secţiunea "Depunere documente online".
 • Pentru terenurile agricole în declaraţie se va completa şi tipul, volumul şi poziţia din Registrul Agricol (acestea se obţin de la Serviciul Cadastru Valorificare Registru Agricol şi Fond funciar- Primăria Braşov)
 • Actul de dobândire al terenului în copie (în funcţie de modul de dobândire):
  • contract de vânzare-cumpărare
  • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
  • act de donaţie
 • În cazul în care în cuprinsul actului de dobândre nu este menţionată adresa imobilului se va prezenta o adeverinţă cu adresa stradală emisă de Primăria Braşov – Serviciul Amenajarea teritoriului şi gestiune date urbane
 • Extras de carte funciară
 • Certificatul de înregistrare al societăţii - în copie
 • Împuternicire + copie CI împuternicit ( după caz )

Formularul este disponibil doar după autentificarea pe bază de nume de utilizator (e-mail) și parolă. Contul trebuie să fie verificat.

Pentru verificarea contului (în cazul în care nu dețineți deja un cont verificat) puteți să solicitați Identificarea vizuală aici.

Atenție! Solicitările se vor depune în nume propriu, NU în numele altor persoane!

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren