Ajutor
Condiții de utilizare

Depunerea declarației fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădire pentru persoane juridice

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

 • ONLINE - Depunere documente prin intermediul portalului de servicii electronice
 • DIRECT - Depunere documente direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Direcției Fiscale (ghişeul 20)

Taxe

În baza documentelor depuse, se va emite decizia de impunere care va conţine obligaţiile de plată datorate.

Decizia de impunere se va expedia prin poştă cu confirmare de primire.

Observații

Solicitant: persoană juridică

Formulare completate de solicitant: ITL002

Documentele comunicate, se vor prelucra în evidenţa fiscală în termen de maxim 45 de zile, conform prevederilor legale în vigoare.

 • Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri la persoane juridice - formular tipizat- ITL 002.Documentul se descarcă, se completează şi se trimite împreună cu celelalte documente necesare, în secţiunea "Depunere documente online".
 • Actul de dobândire al clădirii în copie (în funcţie de modul de dobândire):
  • contract de vânzare-cumpărare
  • factura fiscală
  • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă
  • proces verbal de recepţie finală a lucrărilor, autorizaţia de contruire
  • act de donaţie
 • În cazul în care în cuprinsul actului de dobândire nu este menţionată adresa imobilului se va prezenta o adeverinţă cu adresa stradală emisă de Primăria Braşov – Serviciul Amenajarea teritoriului şi gestiune date urbane
 • Balanţa de verificare la data înregistrării în contabilitate a imobilului sau fişa contului 212 ”Construcţii”
 • Extras de carte funciară
 • Plan de situaţie / schiţa imobilului - în copie
 • Certificatul de performanță energetică a clădirii – în copie
 • Certificatul de înregistrare al societăţii - în copie
 • Împuternicire + copie CI împuternicit (după caz)

Formularul este disponibil doar după autentificarea pe bază de nume de utilizator (e-mail) și parolă. Contul trebuie să fie verificat.

Puteți solicita verificarea contului (în cazul în care nu dețineți deja un cont verificat) aici.

Depunere declarație pentru stabilirea impozitului pe clădire pentru persoane juridice