Ajutor
Condiții de utilizare

Cerere eliberare certificat de atestare fiscală

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate şi depunerea de documente sunt disponibile două variante:

  • ONLINE - Depunere documente prin intermediul portalului de servicii electronice
  • DIRECT - Depunere documente direct la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Direcției Fiscale (ghişeul 20)
  • In cazul documentelor depuse ONLINE, documentele anexate se vor semna cu semnatură electronică de conformitate cu originalul.
  • In cazul depunerii documentelor depuse direct la ghişeu, toate documentelor pentru stabilirea/scoaterea din evidenţele fiscale a bunurilor mobile/imobile se vor semna şi completa cu toate datele solicitate în formularele tipizate. Documentele anexate se vor semna de conformitate cu originalul pe fiecare pagina în copie.
  • Certificatul de înregistrare al societăţii - în copie
  • Balanţa de verificare – în copie
  • Împuternicire + copie CI împuternicit (după caz)

Formularul este disponibil doar după autentificarea pe bază de nume de utilizator (e-mail) și parolă. Contul trebuie să fie verificat.

Puteți solicita verificarea contului (în cazul în care nu dețineți deja un cont verificat) aici.

Cerere eliberare certificat de atestare fiscală