Ajutor
Condiții de utilizare

Obținere abonament pentru ocupare domeniul public

Pentru obţinerea de informaţii de specialitate si depunerea solicitarii sunt disponibile două variante:

DIRECT - Depunere cerere impreuna cu acte doveditoare direct la Centrul de informații pentru Cetățeni

ONLINE - Depunere cerere prin intermediul portalului de servicii, in cazul in care solicitantul deține cont de utilizator.

Etapele demersului online:

 • Solicitantul complează toate câmpurile din formularul electronic disponibil în secțiunea Solicită Online, atașează documentele semnate şi scanate, apoi trimite formularul online apasând butonul TRIMITE.
 • După verificarea actelor depuse, solicitantul primeste numărul de înregistrare. în secţiunea "Solicitari depuse" din portal (stadiul rezolvării documentului poate fi urmarit in aceasta sectiune).
 • Serviciul de specialitate va demara procedura de emitere abonament pentru ocupare domeniu public.

Solicitant:

 • persoane fizice
 • persoană juridică

Taxe:

Taxa se plateste dupa emiterea abonamentului, inainte de ridicarea acestuia.

Taxa se calculeaza conform HCL-ului in vigoare pe anul in curs privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, si se va achita la ridicarea abonamentului.

 • Cerere tip ocupare domeniul public;
 • Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR);
 • Copie după Codul Unic de Înregistrare (C.U.I.) al agentului economic;
 • Copie după CUI sau Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului privind punctul/punctele de lucru (dupa caz);
 • Copie după actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului;
 • Certificat de neurmărire fiscală emis de Direcţia Fiscală Braşov, aflat în termenul de valabilitate. Agenții economici (Persoanele) care nu dețin certificat fiscal, vor solicita ca acest document să fie obținut de către Primăria Municipiului Brașov pentru agentul economic;
 • Copie Certificat de Urbanism (după caz);
 • Plan de situaţie cotat faţă de repere fixe din care să reiasă suprafaţa ocupată şi poziţionarea exactă a amplasamentului;
 • Foto amplasament şi simulare foto a obiectelor care se vor amplasa pe locaţia solicitată;
 • Avizul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) sau a autorităților prevăzute de H.G. nr. 1.102/2002 în cazul ocupării domeniului public cu echipamente pentru agreement (după caz);
 • Fluturași, pliante și alte materiale publicitare în format original;
 • Autorizație de securitate la incendiu (după caz).

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Obținere abonament pentru ocupare domeniul public