Ajutor
Condiții de utilizare

Aprobare de săpătură

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la posturile de lucru nr.9, 10 și nr.11

Taxe

Taxă de săpătură se calculează pe baza graficului de eşalonare conform H.C.L nr. 182/2018; se achită la casieria Primăriei Muncipiului Braşov

 • Copie după Autorizaţia de Construire
 • Graficul de eşalonare al lucrărilor pe zile şi tronsoane, cu precizarea zonei afectate (trotuar, carosabil, zona verde)
 • Data începerii lucrărilor şi suprafata în m2 afectată pentru calculul taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice - taxa de săpătură - conform H.C.L. nr. 463/2004)
 • Proiectul de refacere a zonelor afectate (trotuar, carosabil, zona verde) întocmit de proiectant autorizat în funcţie de categoria şi importanţa străzii
 • Pentru trotuare:

  • pe laţimea săpăturii pentru straturile de balast şi piatră spartă şi pe toată lăţimea pentru îmbrăcămintea din asfalt

  Pentru carosabil:

  • pe laţimea săpăturii pentru straturile de balast şi piatra spartă şi pe lăţimea unei benzi de circulaţie de 3,5 m pentru îmbracămintea din asfalt
 • Planul de situaţie vizat spre neschimbare al Autorizaţiei de Construire
 • Copie după Certificatul de înmatriculare al firmei constructoare
 • Copie după buletinul de identitate al responsabilului de lucrare din partea constructorului
 • Copie după Contractul de refacere a sistemului rutier cu una din firmele: Recon (tel.416214), Vectra(tel:416495) sau Eurostrada(tel: 312177)
 • Cerere tip

Formularul este disponibil prin orice metodă de autentificare.

Aprobare de săpătură