Ajutor
Condiții de utilizare

Transcriere Certificat de Naștere

Taxe

- taxa transcriere 50 lei


+ TREI RANDURI DE XEROCOPII dupa toate actele

Observații

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 251, +40 268 405.000 tasta 9 int. 251
E-mail: transcrieri@spclepbv.ro

Transcrierea certificatului de nastere

Minorii care au vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani depun cererea de transcriere în nume propriu asistat de reprezentantul legal (cetățean român)

Pentru cetăţenii cu domiciliul în România

ACTE NECESARE

 • Certificatul (extrasul) apostilat sau supralegalizat, după caz – original + fotocopie + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public; SAU extras multilingv (după caz);
 • Declaraţia (apostilată sau supralegalizată, după caz) părinţilor cu privire la domiciliul minorului în cazul în care domiciliul stabil al acestora este diferit + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public
 • Declaraţia (apostilată sau supralegalizată, după caz) părinţilor cu privire la faptul că nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului de naştere la alte instituţii în ţara sau în străinătate + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public
 • Certificatele de naştere ale părinţilor - xerocopii simple
 • Certificatul de căsătorie - xerocopie simplă
 • Actele de identitate - xerocopii (după caz, adeverinţă de ultim domiciliu) parinţi şi după caz, mandatar
 • Procură specială apostilată (supralegalizată) sau dată la Consulatul Român (pentru transcrierea certificatului şi ulterior pentru ridicarea lui)

Transcrierea certificatului de nastere

Pentru cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România

ACTE NECESARE

a) În cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani care au redobândit cetățenia română, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

 • Dovada redobândirii/acordării cetățeniei române (Certificat de cetățenie) - original și copie xerox;
 • Certificat de naștere - original și copie; Certificatul de naștere emis în limba rusă va fi însoțit de traducerea în limba română legalizată de un notar public;
 • Cartea de identitate și pașaportul solicitantului - original și copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - original și copie xerox;

b) În cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani și sunt trecuți în certificatul de cetățenie al părinților, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

 • Dovada redobândirii/acordării cetățeniei române (Certificat de cetățenie în care să fie specificat și numele minorului și data nașterii acestuia) - original și copie xerox;
 • Certificat de naștere minor - original și copie; Certificatul de naștere emis în limba rusă va fi însoțit de traducerea în limba română legalizată de un notar public;
 • Certificatele de naștere, cărțile de identitate și pașapoartele părinților - original și copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie al părinților (dacă este cazul) - original și copie xerox;
 • În cazul copiilor minori se va prezenta acordul autentificat, al părintelui cetăţean moldovean/ucrainean, privind transcrierea;
 • În cazul copiilor minori încredinţaţi unuia dintre părinţi prin sentinţă emisă de autorităţile moldovene, aceasta trebuie recunoscută de o autoritate competentă din România.;