Ajutor
Condiții de utilizare

Transcriere Certificat de Deces

Taxe

- taxa transcriere 50 lei


+ TREI RANDURI DE XEROCOPII dupa toate actele

Observații

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 251, +40 268 405.000 tasta 9 int. 251
E-mail: transcrieri@spclepbv.ro

  • Certificatul (extrasul) apostilat sau supralegalizat, după caz (vezi lista ţărilor afişată la avizier) – original + fotocopie + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public; SAU extras multilingv (după caz);
  • Declaraţia (apostilată sau supralegalizată, după caz) cu privire la faptul că nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului de deces la alte instituţii în ţara sau în străinătate + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public
  • Certificatele de stare civilă ale decedatului - xerocopii simple
  • Actele de identitate decedat şi petent + xerocopii (după caz, adeverinţă de ultim domiciliu, paşaport) şi pentru mandatar
  • Procură specială apostilată (supralegalizată) sau dată la Consulatul Român (pentru transcrierea certificatului şi ulterior pentru ridicarea certificatului)