Ajutor
Condiții de utilizare

Transcriere Certificat de Căsătorie

Taxe

- taxa transcriere 50 lei


+ TREI RANDURI DE XEROCOPII dupa toate actele

Observații

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 251, +40 268 405.000 tasta 9 int. 251
E-mail: transcrieri@spclepbv.ro

Transcrierea certificatului de căsătorie

Pentru cetăţenii cu domiciliul în România

ACTE NECESARE

 • Certificatul (extrasul) apostilat sau supralegalizat, după caz – original + fotocopie + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public; SAU extras multilingv (după caz);
 • Declaraţie (apostilată sau supralegalizată, după caz) dată de ambii soţi cu numele de familie după căsătorie + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public
 • Declaraţie autentificată (apostilată sau supralegalizată, după caz) dată de ambii soţi cu privire la regimul matrimonial ales de către soţi, pentru căsătoriile încheiate după 01.10.2011 + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public (în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie nu se face referire la regimul matrimonial ales)
 • Declaraţia (apostilată sau supralegalizată, după caz) soţilor cu privire la faptul că nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului de căsătorie la alte instituţii în ţara sau în străinătate + traducerea în limba română, legalizată şi autentificată de un notar public;
 • Certificatele de naştere ale soţilor - xerocopii simple
 • Actele de identitate soţi + xerocopii (după caz, adeverinţă de ultim domiciliu, paşaport) precum şi mandatar
 • Xerocopii ale documentelor prin care se face dovada desfacerii căsătoriilor anterioare
 • Procură specială apostilată (supralegalizată) sau dată la Consulatul Român (pentru transcrierea certificatului şi ulterior pentru ridicarea certificatului şi a livretului de familie)

Pentru cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România

ACTE NECESARE

 • Dovada redobândirii/acordării cetățeniei române (Certificat de cetățenie) - original și copie xerox;
 • Certificat de căsătorie - original și copie; Certificatul de căsătorie emis în limba rusă va fi însoțit de traducerea în limba română legalizată de un notar public;
 • Certificatele de naștere ale soților - original și copie xerox;
 • Cărțile de identitate și pașapoartele soților - original și copie xerox;
 • Convenția matrimonială încheiată în străinătate, (simplă/apostilată/supralegalizată, original și traducere legalizată. În situația în care soții nu dețin așa ceva vor prezenta o declarație notarială privind legea aplicabilă regimului matrimonial; dacă legea aplicabilă este legea română, atunci trebuie precizat și regimul matrimonial ales).
 • Declaraţia notarială dată de ambii soţi cu numele de familie după căsătorie, după caz.
 • Sentinţă de divorţ rămasă definitivă pentru cei care au mai fost căsătoriţi.