Ajutor
Condiții de utilizare

Sesizări către instanţa de judecată privind instituirea curatelei asupra unei persoane majore

Observații

Solicitant: - Curatorul sau o altă persoana fizică (rudă cu bolnavul)
Formulare completate de solicitant


 • Cerere din partea unei persoane fizice (aparţinător al bolnavului)
 • Cerere tip curatelă boală
 • Copie act de identitate pentru persoana bolnavă, domiciliată în municipiul Braşov
 • Certificat medical pentru persoana bolnavă, eliberat de medicul de familie sau acte medicale, în original şi copie
 • Cupon de pensie sau un document din care să rezulte veniturile persoanei bolnave
 • Copie act de identitate pentru persoana ce doreşte să fie numită curator
 • Adeverinţă medicală, de la medicul de familie, din care să rezulte că starea de sănătate a curatorului îi permite să îngrijească o persoană bolnavă
 • Listă de inventariere a bunurilor aparţinând bolnavului (dacă este cazul)
 • Declaraţie din partea membrilor de familie a bolnavului cu privire la instituirea curatelei şi acceptarea persoanei desemnate ca şi curator
 • Declaraţie curator boală
 • Declaraţie că este de acord cu instituirea curatelei din partea bolnavului, în cazul existenţei capacităţii de exerciţiu