Ajutor
Condiții de utilizare

Schimbarea Numelui de familie şi/sau a Prenumelui pe cale administrativa

Taxe

- taxa transcriere 50 lei


+ UN RAND DE XEROCOPII după toate actele în ambele cazuri

Observații

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 251, +40 268 405.000 tasta 9 int. 251
E-mail: transcrieri@spclepbv.ro

FAZA I:

 • Cerere tip
 • Actul de identitate (în termen de valabilitate) - original şi xerocopie
 • Certificatele de naştere şi căsătorie, originale şi xerocopii

FAZA II:

 • Cerere tip
 • Actul de identitate (în termen de valabilitate) - original şi xerocopie
 • Copii de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui
 • Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care să fi fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai puţin de 30 de zile şi mai mult de 1 an
 • Certificatul de cazier fiscal (Administraţia Finanţelor Publice – str. M Kogălniceanu nr.7, et.2, cam. 206) şi certificatul de cazier judiciar ale solicitantului
 • Memoriu justificativ
 • Consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei
 • Orice alte documente pe care solicitantul le consideră necesare în susţinerea cererii