Ajutor
Condiții de utilizare

Recunoaşterea copilului de către părinte

Taxe

1. Taxă de arhivă - 15 lei - pentru eliberarea certificatelor şi dovezilor de stare civilă aflate în arhiva proprie - se achită la Casierie (camera 46)

2. Taxă de urgenţă - 200 lei - pentru eliberarea în termen de 48 de ore de la data înregistrării cererii, a certificatelor şi dovezilor de stare civilă precum şi a copiilor după documentele primare aflate în arhiva proprie, conform H.C.L. - se achită la Casierie (camera 46).

Observații

Solicitant

- persoană fizică

Formulare completate de solicitant:

- Declaraţie de recunoaştere.


Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 182, +40 268 405.000 tasta 9 int. 182
E-mail: arhiva@spclepbv.ro

  • Act de recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă;
  • Copie legalizată, în extras, a testamentului, cuprizând textul prin care se face recunoaşterea - în cazul recunoaşterii prin testament;
  • Certificatul de naştere al copilului pentru care se face recunoaşterea;
  • Taxa de arhivă, de urgenţă.