Ajutor
Condiții de utilizare

Instituirea tutelei şi controlul exercitării tutelei persoanelor puse sub interdicție judecătorească

  • Cerere de punere sub interdictie
  • Copie CI/BI bolnav
  • Copie CI/BI persoana propusă a fi numită tutore
  • Copii alte documente medicale
  • Copie extras carte funciară actual în cazul în care intimatul deţine un drept de proprietate sau un alt drept asupra unui imobil, dacă dreptul său asupra imobilului este înscris în cartea funciară
  • Copie act de proprietate pentru bunuri imobile detinute de intimat, dacă acestea nu sunt înscrise în cartea funciară
  • Dare de seam