Ajutor
Condiții de utilizare

Înregistrări Căsătorii

Taxe

• Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, sâmbătă: 150 lei;

• Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, duminica: 320 lei;

• Taxă specială de permisiune înregistrări video/fotografie oficieri căsătorii: 40 lei;

• Taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber - 1.000 lei;

Observații

Formulare completate de solicitant

- Declaraţie de căsătorie.

IMPORTANT

1. Căsătoria se încheie după expirarea termenului de 10 zile, respectiv începând cu a 11-a zi de la depunerea declarației de căsătorie, dar nu mai târziu de a 30-a zi de la data când a fost făcută declarația de căsătorie.

2. La depunerea actelor este obligatorie prezenţa ambilor soţi.

Contravenţii

1) Constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă următoarea faptă (Legea 119 /1996, republicată, art.66)

f) omiterea declarării, în faţa ofiterului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact.

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 168, +40 268 405.000 tasta 9 int. 168
E-mail: casatorii@spclepbv.ro

  • Actele de identitate ale viitorilor soţi - originale şi copii;
  • Certificatele de naştere ale viitorilor soţi - originale şi copii;
  • Certificate medicale prenupțiale privind starea sănătăţii, valabile 30 zile, care trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana "se poate" sau "nu se poate" căsători;
  • Documente din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul (certificat de deces sau sentinţa de divorţ) - originale şi copii;
  • Declaraţie soţi căsătorie
  • Anexă declaraţie căsătorie