Ajutor
Condiții de utilizare

Înregistrări Căsătorii

Taxe

• Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, sâmbătă: 150 lei;

• Taxă oficiere căsătorie în repausul săptămânal, duminica: 320 lei;

• Taxă specială de permisiune înregistrări video/fotografie oficieri căsătorii: 40 lei;

• Taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției, cum ar fi grădinile publice, parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber - 1.000 lei;

Observații

Formulare completate de solicitant

- Declaraţie de căsătorie.

IMPORTANT

 La depunerea actelor este obligatorie prezenţa ambilor soţi.

Contravenţii

1) Constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă următoarea faptă (Legea 119 /1996, republicată, art.66)

f) omiterea declarării, în faţa ofiterului de stare civilă, a unor date referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact.

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 168, +40 268 405.000 tasta 9 int. 168
E-mail: casatorii@spclepbv.ro

  • Actele de identitate ale viitorilor soţi - originale şi copii;
  • Certificatele de naştere ale viitorilor soţi - originale şi copii;
  • Certificatele medicale prenupțiale sunt valabile 14 zile de la data emiterii, și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana "se poate" sau "nu se poate" căsători.
    În situația în care declarația de căsătorie se depune cu un termen mai mare de 14 zile, este necesară reînnoirea certificatelor medicale prenupțiale.
  • Documente din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul (certificat de deces sau sentinţa de divorţ) - originale şi copii;
  • Declaraţie soţi căsătorie
  • Anexă declaraţie căsătorie