Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberarea formularelor standard multilingve

Taxe

Taxă de arhivă – 15 lei

Observații

NOTĂ: În situaţia în care certificatul de stare civilă este pierdut, furat sau deteriorat se va solicita un nou certificat de stare civilă original.


Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 182, +40 268 405.000 tasta 9 int. 182
E-mail: arhiva@spclepbv.ro

  • Cerere formular tipizat, întocmit de către titular sau persoana împuternicită, după caz
  • Certificatul de stare civilă - în original
  • Actul de identitate – în original şi xerocopie