Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberarea actelor de identitate la 14 ani

Acte necesare

 • Cerere tip - pentru eliberare act identitate (faţă-verso);
 • Certificatul de naştere al minorului, original și copie;
 • Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal al acestuia, document cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • Certificat căsătorie părinţi, original și copie;
 • Hotărârea judecătorească definitivă de divorț sau certificatul de divorț și convenția privind minorii, dacă este cazul, în original și copie; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, se prezintă certificate de naștere sau căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care trebuie să îl poarte solicitantul.

  În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. Hotărârile din materia divorțului, anulării căsătoriei, răspunderii părintești pronunțate în statele membre ale UE sunt recunoscute de plin drept în România și trebuie însoțite de Certificatul prevăzut la Anexa I din Regulamentul CE 2201/2003 (pentru sentințele pronunțate înainte de 1 august 2022) sau Anexa II, respectiv Anexa III din Regulamentul UE 2019/1111 (pentru sentințele pronunțate după data de 1 august 2022).

          Dacă în hotărârea judecătorească de divorț/convenția privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului părintelui sau minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte sau, după caz, hotărârea emisă de instanța de tutelă prin care se clarifică neînțelegerileîntre părinți.

          Declarația de acord a celuilalt părinte poate fi dată la ghișeu, în fața funcționarului de evidență a persoanelor ori, dacă părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la Misiunea Diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

 • Chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei (plătită la Casieria S.P.C.L.E.P. Braşov, cam.46 sau prin SMS la numărul de telefon scurt 7530 cu următorul mesaj BVCI urmat de CNP-ul persoanei);

 • Dosar plic.

Taxe

Plata prin SMS
Următoarele taxe pot fi achitate și prin SMS la numărul de telefon scurt7530 după cum urmează:

 • Pentru taxa de carte de identitate de 7 lei mesaj cu textul BVCI urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa de carte de identitate provizorie de 1 leu mesaj cu textul BVCIP urmat de CNP-ul persoanei
 • Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.

  Plata prin contul de Trezorerie
  S.P.C.L.E.P. Brașov, C.U.I. 17773744
  Cont Trezorerie: RO15TREZ13121G330800XXXX

  Observații

  În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite S.P.C.L.E.P. eliberarea actului de identitate, prezentând documentele de mai sus.
  Minorul depune cererea însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal ori de persoana careia i-a fost încredinţat.
  Neprezentarea în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani a minorului care are obligaţia să solicite eliberarea actului de identitate se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei - art. 43 lit. b din O.U.G. nr. 97/2005.
  Toate documentele vor fi prezentate în original şi copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.
  Nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate.

  • Cerere tip - pentru eliberare act identitate (faţă-verso);
  • Certificatul de naştere al minorului, original și copie;
  • Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal al acestuia, document cu care se face dovada adresei de domiciliu;
  • Certificat căsătorie părinţi, original și copie;
  • Hotărârea judecătorească definitivă de divorț sau certificatul de divorț și convenția privind minorii, dacă este cazul, în original și copie; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, se prezintă certificate de naștere sau căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care trebuie să îl poarte solicitantul.

   În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original şi copie, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie. Hotărârile din materia divorțului, anulării căsătoriei, răspunderii părintești pronunțate în statele membre ale UE sunt recunoscute de plin drept în România și trebuie însoțite de Certificatul prevăzut la Anexa I din Regulamentul CE 2201/2003 (pentru sentințele pronunțate înainte de 1 august 2022) sau Anexa II, respectiv Anexa III din Regulamentul UE 2019/1111 (pentru sentințele pronunțate după data de 1 august 2022).

             Dacă în hotărârea judecătorească de divorț/convenția privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului părintelui sau minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte sau, după caz, hotărârea emisă de instanța de tutelă prin care se clarifică neînțelegerileîntre părinți.

              Declarația de acord a celuilalt părinte poate fi dată la ghișeu, în fața funcționarului de evidență a persoanelor ori, dacă părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la Misiunea Diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

  • Chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei (plătită la Casieria S.P.C.L.E.P. Braşov, cam.46 sau prin SMS la numărul de telefon scurt 7530 cu următorul mesaj BVCI urmat de CNP-ul persoanei);

  • Dosar plic.