Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberarea actelor de identitate la 14 ani

Taxe

Plata prin SMS
Următoarele taxe pot fi achitate și prin SMS la numărul de telefon scurt7530 după cum urmează:

 • Pentru taxa de carte de identitate de 7 lei mesaj cu textul BVCI urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa de carte de identitate provizorie de 1 leu mesaj cu textul BVCIP urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa de arhiva de 15 lei mesaj cu textul BVTA urmat de CNP-ul persoanei
 • Pentru taxa furnizare date de 5 lei se trimite mesaj cu textul BVTF urmat de CNP-ul persoanei

 • Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.

  Plata prin contul de Trezorerie
  S.P.C.L.E.P. Brașov, C.U.I. 17773744
  Cont Trezorerie: RO15TREZ13121G330800XXXX

  Observații

  În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite S.P.C.L.E.P. eliberarea actului de identitate, prezentând documentele de mai sus.
  Minorul depune cererea însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal ori de persoana careia i-a fost încredinţat.
  Neprezentarea în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani a minorului care are obligaţia să solicite eliberarea actului de identitate se sancţionează cu amendă de la 40 lei la 80 lei - art. 43 lit. b din O.U.G. nr. 97/2005.
  Toate documentele vor fi prezentate în original şi copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.
  Nu se acceptă copii legalizate ale documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate.

  • Cerere tip - pentru eliberare act identitate (faţă-verso);
  • Certificat de naştere, original și copie;
  • Hotărârea judecătorească definitivă sau certificatul de divorţ şi convenţia privind minorii, dacă este cazul, în original şi copie ( hotărârile judecătoreşti pronunţate în străinătate care au ca obiect încredințarea minorilor trebuie recunoscute de către instanța judecătorească din România);
  • Certificat de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie
  • Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal al acestuia, document cu care se face dovada adresei de domiciliu;
  • Certificat căsătorie părinţi, original și copie;
  • Chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei (plătită la Casieria S.P.C.L.E.P. Braşov, cam.46);
  • Dosar plic.