Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberare Livret de familie

Taxe

Taxă de urgenţă - 200 lei - pentru eliberarea în termen de 48 de ore de la data înregistrării cererii, a certificatelor şi dovezilor de stare civilă precum şi a copiilor după documentele primare aflate în arhiva proprie, conform H.C.L. - se achită la Casieria (camera 46).

Observații

Actele se depun la Biroul Arhivă din cadrul Serviciului de Stare Civilă.
Solicitant
-persoană fizică.
Formulare completate de solicitant:
- Cerere de eliberare sau actualizare.

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 182, +40 268 405.000 tasta 9 int. 182
E-mail: arhiva@spclepbv.ro

  • Act de identitate - original şi copie
  • Certificatele de stare civilă ale părinţilor şi copiilor, originale şi copii;
  • Alte documente care atestă modificarea relaţiilor de autoritate paternală, adopţie, după caz, plasament familial sau încredinţare.
  • Taxa de urgenţă;.
  • Cerere tip livret de familie