Ajutor
Condiții de utilizare

Eliberare Adeverinţe de celibat

Taxe

TAXE
1. Taxă de arhivă - 15 lei - pentru eliberarea certificatelor şi dovezilor de stare civilă aflate în arhiva proprie - se achită la Casierie (camera 46)
2. Taxă de urgenţă - 200 lei - pentru eliberarea în termen de 48 de ore de la data înregistrării cererii, a certificatelor şi dovezilor de stare civilă precum şi a copiilor după documentele primare aflate în arhiva proprie, conform H.C.L. - se achită la Casierie (camera 46).

Observații

Actele se depun la Biroul Arhivă din cadrul Serviciului de Stare Civilă.
NOTĂ - Persoanele a căror naştere a fost înregistrată în Braşov, care au domiciliul sau reşedinţă în străinătate, şi nu se prezintă personal, pot solicita eliberarea certificatului de celibat şi prin împuternicit cu procură specială, legalizată de notari publici din ţările emitente, care au aplicată o APOSTILĂ, (ştampilă specială) conform Convenţiei de la Haga, sau eliberată de misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din statul de reşedinţă.

Adresă: B-dul. Eroilor, nr. 8
Telefon: +40 268 416.550 tasta 9 int. 182, +40 268 405.000 tasta 9 int. 182
E-mail: arhiva@spclepbv.ro

  • Act de identitate - original şi copie
  • Certificatul de naştere al titularului actului -original şi copie
  • Cerere tip adeverinţă celibat