Ajutor
Condiții de utilizare

Dispoziţie de numire curator special care îl asistă sau reprezintă pe minor la acceptării unei donaţii în favoarea minorului

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr. 2.

Observații

Solicitant:
- Reprezentantul legal al celui ocrotit
- Birourile Notarilor Publici
Formulare completate de solicitant:
- Declaraţia de curator


  • Cerere adresată de reprezentantul legal al celui ocrotit sau adresa de la biroul notarului public
  • Copie certificat de naştere sau carte de identitate al celui ocrotit
  • Declaraţie din partea unei persoane care doreşte să fie numită curator
  • Copie carte identitate curator