Ajutor
Condiții de utilizare

Dispoziţie de numire curator special care îl asistă sau reprezintă pe minor/interzis judecătoresc la încheierea actelor de dispoziţie (vânzări, cumpărări, donaţii)

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr. 2.

Observații

Solicitant:
- Birourile Notarilor Publici
Formulare completate de solicitant:
- Declaraţia de curator


  • Adresa Biroului Notarului Public
  • Copie certificat de naştere sau carte de identitate pentru cel ce urmează a fi reprezentat
  • Declaraţie din partea unei persoane care doreşte să fie numită curator
  • Copie carte identitate curator
  • Proiect contract de la Biroul Notarului Public
  • Extras carte funciară nu mai vechi de 30 zile