Ajutor
Condiții de utilizare

Dispoziţie de numire curator special care îl asistă sau reprezintă pe minor/interzis judecătoresc la dezbaterea procedurii succesorale

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr. 2.

Observații


Solicitant
- Birourile Notarilor Publici.Este necesar să se comunice şi numărul de telefon al solicitantului.

Formulare completate de solicitant
- Declaraţia de curator

  • Adresa Biroului Notarului Public
  • Copie certificat de naştere sau carte de identitate pentru cel ce urmează a fi reprezentat
  • Copie certificat de deces al celui după care se dezbate succesiunea
  • Acte doveditoare ale masei succesorale
  • Declaraţie din partea unei persoane care doreşte să fie numită curator
  • Copie carte identitate curator