Ajutor
Condiții de utilizare

Aviz pentru încuviinţarea încheierii contractelor translative de proprietate de către persoana vârstnică, conform Legii nr. 17/2000

Pentru obținerea de informații de specialitate și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la postul de lucru nr. 2.


Observații

Solicitant:

- Birou Notarial


  • Solicitare din partea biroului notarial
  • Proiect contract al persoanei vârstnice - în original
  • Copie carte de identitate sau buletin de identitate
  • Extras carte funciară nu mai vechi de 30 zile