Primaria Municipiului Brașov
Primaria Municipiului Brașov

Solicitări

Feedback aplicații

Feedback aplicații (exemplu 1)

Feedback aplicații (exemplu 2)

Feedback aplicații (exemplu 3)

Identificare la ghișeu

Identificare video

Orașe verzi - adaugă proiect nou

Adeverință cetatean

Asociația proprietarilor

Audiență

Aviz traseu

Bugetare participativă

P01LT Acord platformă industrială

P02LT Permis zilnic platformă industrială

P03LT Acord supermarket/hypermarket/fabrică

P04LT Permis zilnic supermarket/hypermarket/fabrică obținul în baza acodului anual, semestrial sau trimestrial, în perioada de valabilitate a acestuia >

P05LT Acord platformă industrială Metrom

P06LT Permis zilnic platformă industrială Metrom

P07LT Prestări servicii cu Municipiul Brașov/Consiliul local Brașov

P08LT Intervenții servicii publice locale

P09LT Aprovizionare marfă

P10LT Cerere stabilire traseu

P11LT Permis anual riveran zona industrială

P12LT Construcție / șantier

P13LT Aprovizionare marfă acces ocazional

HCL Depune opinie HCL

Depune proiect cultural

Contestație

Taxe şi Impozite

P01TI Cerere eliberare certificat de atestare fiscală - persoane fizice

P02TI Cerere eliberare certificat de atestare fiscală - persoane juridice

P03TI Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice

P04TI Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice

P05TI Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice

P06TI Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane juridice

P07TI Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane fizice

P08TI Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane juridice

Transport de marfă şi parcări

P14TP Cerere de închiriere loc parcare de reşedinţă

Administrarea domeniului public şi privat al oraşului

P01ADP Cerere abonament pentru ocupare domeniul public

P02ADP Cerere eliberare Acord de funcționare pentru activități comerciale și prestări servicii

P04ADP Cerere eliberare Autorizaţie de funcționare pentru activități recreative şi distractive - cod CAEN clasa 923

P05ADP Cerere eliberare Autorizaţie de funcționare pentru activități comerciale – alimentaţie publică - cod CAEN 5630, 5610

P06ADP Aprobare săpături

P07ADP Aviz săpături în regim de urgență

P09ADP Aviz săpături în regim de urgență intervenție

P08ADP Aviz de principiu

Urbanism

P01U Obținere certificat de urbanism

P02U Adeverință privind denumirea anterioară a străzii

P03U Anunț începere lucrări

P05U Autorizație de construire

P06U Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției

P07U Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

P08U Cerere de prelungire certificat de urbanism

P09U Cerere de prelungire autorizație de construire

P10U Certificat de Urbanism pentru Extindere şi Branşamente la Reţele Edilitare

P11U Certificat de Urbanism pentru dezlipire, alipire imobile, înscriere servitute

P12U Cerere certificat nomenclatura stradala (Adeverinţa certificat/adresa)

Creșe

Cerere de re/înscriere în creșă

Chestionar

Chestionar de satisfacţie privind interacțiunea cu Primăria Brașov

Terminal self service

P08SLF Urbanism: Anunţ începere lucrări (SELF SERVICE)

P09SLF Urbanism: Completare documentaţie de urbanism (SELF SERVICE)

P07SLF Urbanism: Certificat nomenclatura stradala (Adeverinţa certificat/adresa) (SELF SERVICE)

P10SLF Autorizaţie de funcţionare: Modificare orar (SELF SERVICE)

P11SLF Poliţia locală: Sesizare (SELF SERVICE)

P12SLF Poliţia locală: Confirmare plată amendă (SELF SERVICE)

P03SLF Petiție (SELF SERVICE)

P13SLF Situații activ/pasiv Asociații de proprietari (SELF SERVICE)

P14SLF Anunț de mediu (SELF SERVICE)

P15SLF Urbanism: Adeverință privind denumirea anterioară a străzii (SELF SERVICE)

P22SLF Depunere declaraţie taxă salvamont (SELF SERVICE)

P23SLF Depunere declaraţie decont pentru taxa specială de promovare turistică (SELF SERVICE)

P24SLF Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe spectacole (SELF SERVICE)

P25SLF Solicitare compensare/restituire (SELF SERVICE)

PTA Demers teste automate

Mesaj

Mesaj Administrarea domeniului public şi privat al oraşului

Mesaj ATZ

Mesaj Evidența persoanelor

Mesaj Patrimoniu şi cadastru

Mesaj Persoane fizice

Mesaj Persoane juridice

Mesaj Stare Civilă

Mesaj Transport

Mesaj Tutelă

Mesaj Urbanism

Petiție

Petiție Administrarea domeniului public şi privat al oraşului

Petiție ATZ

Petiție CIC

Petiție Evidența persoanelor

Petiție Patrimoniu şi cadastru

Petiție Persoane fizice

Petiție Persoane juridice

Petiție Stare Civilă

Petiție Transport

Petiție Tutelă

Petiție Urbanism